تبلیغات
...به مستی توسوگند
...به مستی توسوگندسرزدنی در خانه ی...

جهاد، آن حركتى است كه در مواجهه‌‌ى با یك خصم، با یك دشمن، انجام میگیرد
هركس علاقه‌‌مند به امام حسین است، یعنى علاقه‌‌مند به اسلام سیاسى است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است؛ معناى اعتقاد به امام حسین این است.
مبارزه‌ى با استكبار یعنى چه؟ یعنى در درجه‌ى اوّل زیر بار این زورگویى نرفتن؛ معناى استكبارستیزى یك چیز پیچ‌وخم‌دارِ پیچیده‌اى نیست؛ استكبارستیزى یعنى یك ملّتى زیر بار مداخله‌جویى و تحمیل قدرت استكبارگر یا انسان مستكبر یا دولت مستكبر نرود؛ این معناى استكبارستیزى است.
یك مسئله این است كه دشمنى آمریكا با ملّت ایران و با جمهورى اسلامى اصلاً حول محور هسته‌اى نیست؛ این خطا است اگر خیال كنیم كه دعواى آمریكا با ما سرِ قضیّه‌ى هسته‌اى است؛ نه، قضیّه‌ى هسته‌اى بهانه است؛ قبل از اینكه مسئله‌ى هسته‌اى مطرح باشد، همین دشمنى‌ها، همین مخالفتها از اوّل انقلاب بود؛ اگر یك روزى هم مسئله‌ى هسته‌اى حل شد - فرض كنید جمهورى اسلامى عقب‌نشینى كرد؛ همان‌كه آنها میخواهند - خیال نكنید مسئله تمام خواهد شد
مسئله مسئله‌ى دیگرى است؛[ مسئله این است كه‌] ملّت ایران به خواسته‌هاى آمریكا نه گفت، ملّت ایران گفت آمریكا علیه ما هیچ غلطى نمیتواند بكند. اینها با موجودیّت جمهورى اسلامى مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهورى اسلامى مخالفند. همین اواخر یكى از سیاستمداران و از عناصر فكرى آمریكا گفت - و گفته‌ى او پخش شد، این مسئله‌ى پنهانى هم نیست - كه ایران چه اتمى باشد، چه اتمى نباشد، خطرناك است. این شخص صریحاً گفت نفوذ و اقتدار ایران - به قول خودشان هژمونى ایران - در منطقه خطرناك است؛ ایرانى كه امروز از اعتبار برخوردار است، از احترام برخوردار است، از اقتدار برخوردار است. آنها با این دشمنند،
 مطلب دیگر این است كه ما براى مسائل اقتصادى كشور همه‌ى تلاشمان بایستى متمركز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پیشرفتى، آن گشایشى ارزش دارد كه متّكى باشد به قدرت درونى یك ملّت. یك ملّت اگر به قدرت خود، به توانایى‌هاى خود متّكى بود، دیگر از اخم یك كشور، از تحریم یك كشور متلاطم نمیشود؛ این را باید ما حل كنیم
مسئولین ما توجّه داشته باشند، حرفها را ببینند؛ از آن طرف لبخند میزنند، اظهار علاقه میكنند، اظهار میل به مذاكره میكنند، از این طرف بلافاصله مى‌آیند میگویند: همه‌ى گزینه‌ها روى میز است! خب، كه مثلاً چه؟ چه حركتى، چه غلطى ممكن است نسبت به جمهورى اسلامى انجام بدهند؟ اگر جدّى هستند در كار، بایستى خودشان را كنترل كنند، باید جلوى آن كسانى را كه زبان به حرفهاى یاوه‌اى از این قبیل میگشایند بگیرند. یك سیاستمدار پولدار آمریكایى یك غلطى میكند كه بله، ما بایستى در فلان صحراى ایران بمب اتم بزنیم و تهدید كنیم و فلان؛ باید بزنند دهن یك چنین آدمى را خُرد كنند. دولتى كه خودش را به توهّم اینكه نسبت به مسائل جهان مسئولیّت دارد، مسئول میداند كه با مسئله‌ى هسته‌اىِ فلان كشور و فلان كشور برخورد كند، دیگر غلط میكند كه یك كشورى را در یك چنین وضعى، در یك چنین دور و زمانه‌اى تهدید هسته‌اى بكند. باید جلوى این یاوه‌ها را بگیرند.
سیاست "پیشرفت علمى با شتاب بالا" یك سیاست بنیادى براى نظام است؛ مجموعه‌ى مغز متفكّر دستگاه كشور به این نتیجه رسیده است كه گذر از دشوارى‌ها، عبور از خطرگاه‌ها و لغزشگاه‌ها در ایران اسلامى، اگر به دو سه ركن و مقدّمه نیاز داشته باشد، یكى، پیشرفت علمى است؛ این یك سیاست بنیادى است،
من بارها گفته‌ام: امروز هر كار علمى و فنّاورى در كشور كه زیرساخت آن وجود داشته باشد، از دستِ كننده‌ى ایرانى، جوان ایرانى، و نخبه‌ى ایرانى بر مى‌آید؛ هیچ چیزى وجود ندارد كه ما بگوییم استعداد ایرانى و نخبه‌ى ایرانى قادر به ایجاد آن، تولید آن، ساخت آن نباشد؛ مگر اینكه زیرساخت آن در كشور وجود نداشته باشد كه باید آن زیرساخت را ایجاد كرد. وضع و سطح استعداد كشور ما یك چنین سطحى است. پیشرفت واقعى كشور هم جز با پیشرفت علم امكان‌پذیر نیست؛ علّتِ اینكه گفتیم گفتمان اصلى و سیاست اصلى این است، این است. پیشرفت واقعى جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد.
خب حالا شماها - مجموعه‌ى نخبگان در سرتاسر كشور، در هر رشته‌اى از رشته‌هاى علم و فنّاورى و پیش از اینها تحقیق، در واقع شمارگان باارزشى از افراد تشكیل دهنده‌ى این مجموعه‌ى عظیمى هستند كه دارد این رسالت تاریخى را انجام میدهد - امروز در نوبت خودتان شانه‌هایتان را داده‌اید زیر بار یك چنین حادثه‌ى عظیمى. مهم این است كه حركت شما از دَور نیفتد، مهم این است كه سكته و وقفه‌اى در وسط به‌وجود نیاید
 به نظر من مهم‌ترین كارى كه این دو وزارت و این معاونت مهم میتوانند انجام بدهند، این است كه باید همّت خود را صرف كنند براى زمینه‌سازىِ نوآورى علمى؛ نوآورى مهم است. این جریان نوآورى نباید متوقّف بشود؛ هر قدمى باید به دنبال خود، قدم بعدى را پیش بیاورد. براى اینكه ما بتوانیم جریان نوآورى را در كشور حفظ كنیم، یك رصد دائمى لازم است؛ دائم بایستى همین مسئولین محترمى كه در معاونت علمى حضور دارند، این جریان علمى در كشور را رصد كنند؛ ببینند گره‌ها كجا است، گیرهاى كار كجا است، مشكلات كجا است، ناهماهنگى‌ها كجا است، آنها را برطرف كنند
كشور ما و مراكز علمى ما براى دنیا مرجع علمى بشوند. این باید اتّفاق بیفتد و ان‌شاءالله این كار خواهد شد. البتّه بنده تصوّر نمیكنم كه حالا این كار در ظرف پنج سال و ده سال و پانزده سال انجام بگیرد؛ نه، من چند سال پیش گفتم شما پنجاه سال دیگر، چهل سال دیگر این آینده را تصویر كنید كه در دنیا هر كسى بخواهد به یافته‌هاى تازه‌ى علمى دست پیدا كند، مجبور بشود زبان فارسى یاد بگیرد؛ همّت را این قرار بدهید. كارى كنید كه در دنیا دیگران محتاج دانش شما باشند، مجبور باشند زبان شما را یاد بگیرند تا به دانش شما دست پیدا كنند؛ این كار هم ممكن است؛ این كار ممكن است.
نكته‌اى كه من از اوّل روى آن تكیه كردم و هنوز هم به طور كامل تحقّق پیدا نكرده، مسئله‌ى پیوند علم و صنعت، دانشگاه و صنعت، مراكز تحقیقى و صنعت است؛
امروز هم یكى از نقاطى كه به نظر من خیلى نقطه‌ى ضعف است - خیلى از جوانها و اساتید و مانند اینها هم گاهى میگویند - كار علمى به دنبال سفارش خارجى [است‌]، كارى نیست كه كشور به آن احتیاج دارد؛ نمیخواهم من به طور كلّى منع كنم، امّا اینكه شما اینجا بنشینید كار علمى و تحقیقاتى بكنید براى نیازى كه فلان دستگاه علمى دنیا یا فنّاورى دنیا پیدا كرده و با قیمت ارزان این را از شما میگیرد، این هنر نیست؛ باید نگاه كنید ببینید نیاز داخلى چیست، این كار تحقیقاتى شما - بخصوص در مقطع دكترى و مقاطع بالا - به درد كجاى كشور میخورد، كدام خلأ را در داخل كشور پر میكند.
یك نكته‌ى اساسى و مهمّى هم در اینجا وجود دارد و آن نكته‌ى تقوا و پرهیزگارى است. جامعه‌ى نخبگانىِ ما - دخترها، پسرها، جوانها عموماً؛ اساتید آنها - در سایه‌ى تقوا و پرهیزگارى و پاكدامنى و توجّه به خدا توانایى‌هایشان مضاعف خواهد شد، توانایى‌هایشان مضاعف خواهد شد، پیشرفتهایشان آسان خواهد شد. شماها یكى از بزرگ‌ترین امتیازاتى كه دارید، صفاى جوانى است؛ این چیزى است كه همیشه با انسان نمیماند. در دوران جوانى صفا و نورانیّتى وجود دارد كه جلب رحمت الهى را براى انسان آسان میكند؛ و اگر خداى متعال راه را براى انسان آسان كند - فَسَنُیَسِّرُهُ لِلیُسرى‌ -(۵) براى آسان شدن كار و هموار شدن كار به انسان كمك كند و مقدّمه را فراهم بكند، انسان خیلى راحت‌تر به اهداف دست پیدا خواهد كرد. تقوا و پاكدامنى و ایمان و صفا و نورانیّتى را كه در شما هست - كه زمینه‌ى معنویّت است - قدر بدانید و از خداى متعال بخواهید كه به شما كمك كند و به كشورتان كمك كند


یکشنبه 1 دی 1392 توسط غریب | نظرات ()
gharibhoseyni@yahoo.com

غریب

رقیه دل 

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

RSS 2.0

كد نوحه

كد مداحی


 

 


مرجع قالبها و ابزارهای مذهبی
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin